Curriculum vitae

15. december 1973

født i Tübingen (Tyskland)

i skoletiden

undervsinig i klaver og violoncello deltagelse i skolekor, musikskoleorkester og kammermusik

juni 1994

studentereksamen i Mössingen

oktober 1994 – juni 1997

studium med hovedfag filosofi og fysik på universitetet i Tübingen deltagelse i universitetsorkestret og stiftelse af et vocalensemble (fem mandstemmer)

februar 1995

optagelse i “Studienstiftung für das deutsche Volk” (en tysk statsstiftelse for at støtte begavete studenter)

april 1996 – juli 1997

parallelt til universitetsstudium studium ved det private klaver-akademi “Herman–Hesse–Haus” i Tübingen hos Wei–Tsin Fu

oktober 1997 – juli 2002

studium på “Staatliche Hochschule für Musik” (Statens Musikkonservatorium) i Karlsruhe, med hovedfagene orkesterdirektion (hos prof. Wolf–Dieter Hauschild), kordirektion (hos prof. Martin Schmidt og Stephan Hoffmann) og musikteori (hos prof. Peter–Michael Riehm); undervisningsassistent i hørelære og tonsats

oktober 1998 – juli 2002

dirigent af kirkekoret i Skt. Maria kirke, Heidelsheim (Tyskland)
stiftelse og ledelse af et gospelkor (close harmony) og to børnekorhold i menigheden

oktober 1999 – juli 2002

dirigent af lærer-forældre orkestret ved Steinerskolen i Karlsruhe;

under studium

sanger i “Chartres”-kor (ledelse: prof. Peter-Michael Riehm) og i “Karlsruher Vokalensemble” (16 stemmig semiprofessionelt vokalensemble under ledelse af prof. Martin Schmidt)

sommer 2000

aktiv deltagelse i et mesterkursus ved professor Wolfgang Schäfer og Tobias Hiller i kordirektion

siden august 2002

optaget i kordirektionsklassen hos prof. emerit. Dan-Olof Stenlund på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium; praktiker med semiprofessionelt øvekor og med orkester, projekter med Ars Nova og Malmö Kammarkör, afsluttet med koncerter

august 2002 –september 2008

fast sanger i “Malmö Kammarkör” semiprofessionelt kammerkor (36 sangere) under ledelse af Dan-Olof Stenlund

august 2002 – januar 2004

fast dirigent for kammerkoret Cantus Firmus, København

august 2002

stipendium af “Dan-Olof Stenlunds Stipendiefond”

juni 2003

passiv deltager i et mesterkursus i Haarlem ved pofessor Uwe Gronostay og professor Hartmut Haenchen; se vedhæftet anbefaling

juli 2003 – august 2008

kirkesanger i Vedbæk kirke, ved festgudstjenester funktion som kantor: indstudering og direktion (som del af det udvidede kirkekor)

december 2003

første pris i kompositionskonkurrence “Friedrich-Silcher-Wettbewerb” i Weinstadt (Tyskland) med korstykket “Im Frühling” for seksstemmigt kor til en digt af Marie-Luise Kaschnitz

august 2004

passiv deltager i et mesterkursus med Daniel Reuss og RIAS kammerkor i Berlin

august 2004

optaget til orkesterdirektionsklassen på DKDM, lærere Frans Rasmussen, Tamás Vetö og prof. Giancarlo Andretta projekter med konservatoriets orkester og med de professionelle landdelsorkester delvis afsluttet med koncerter

siden august 2004

dirigent for kammerkoret Holte Kammerkor i Søllerød (www.holtekammerkor.dk)

juni 2005

afslutning af kordirigentudannelse på konservatoriet i København, tildelt et debutår i solistklassen

juli 2005

aktiv deltager i et mesterkursus i Varese, Italien med prof. Kurt Suttner; funktion som undervisningsassistent

juli 2005

aktiv deltager i et mesterkursus i Boswil, Switzerland med Georg Grün

oktober 2005

vinder af den tredje internationale konkurrence for kordirigenter “Mariele Ventre” i Bologna, Italien

juni 2006 - august 2012

dirigent for Ballerup Kammerkor (www.bkk.dk)

juli 2006

aktiv deltager i et mesterkursus i Varese, Italien med Frieder Bernius

oktober 2006

udtaget til “Eric Ericson Masterclass on Choral and Orchestral Conducting” som en af ti aktive deltager fra hele verden arbejde med “Eric Ericson Kammarkör”, “Helsingborg Symfoniorkester”, “Lunds Vokalensemble” og “Vokalgruppen Ars Nova”, med lærere Eric Ericson, Cecila Rydinger-Alin og Andrew Parrott

februar 2007

debutkoncert som afslutning af solistklassen med Malmö Kammarkör og orkester

april 2007

assisterende dirigent for maestro Giancarlo Andretta på Det Kongelige Teater i København til produktionen af Donizettis “Lucia di Lammermoor”

siden august 2007

ledelse af korarbejdet på studierejser til Chartres

august 2007

assisterende dirigent for maestro Peter Feranec på Det Kongelige Teater i København til opsætningen af Mozarts “Don Giovanni”

marts 2008

ledelse af projekt med Ballerup og Holte Kammerkor og Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, opførelse af Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem

juli 2008

korindstudering af Britten: “War Requiem” (afslutningskoncert ved “World Symposium on Choral Music”) deltagende ensembler: Hymnia, Camerata, Lille Muko, assistenter af Mogens Dahl kammerkor, DR Vokalensemblet og Symfoniorkester, til en live udsendelse i DR

siden august 2008

underviser i kordirektion på sommerseminariet af “Sängerbund Bozen” i Sydtirol (Italien)

siden september 2008

dirigent af Sjølund Kammerkor (www.sjkk.dk)

siden september 2008

stiftelse og ledelse af det semiprofessionelle kammerkor “con anima” i Nordtyskland, 2 projekter per år med krævende programmer som indeholder bl.a. uropførelser af egne kompositioner (www.kammerchor-conanima.de)

juni 2009

diplomeksamen i overbygningsstudium orkesterdirektion med Aalborg Symfoniorkester og Trine Bastrup-Møller program: Richard Wagner: Siegfried-Idyll, Benjamin Britten: Phaedra; Franz Schubert: 4. symfoni c-mol

september 2009

korsyngemester ved “Göteborgs Symfonisker” med Mahler: Symfoni Nr. 3 for maestro Sir Simon Rattle

november 2009

korsyngemester ved “Göteborgs Symfonisker” medBrahms: Ein deutsches Requiem for maestro Christian Zacharias

januar 2010

ledelse af Mozart Requiem med Holte Kammerkor, Ballerup Kammerkor og et professionelt ad-hoc orkester

april 2010

aktiv deltager i et mesterkursus i korsymfonik med prof. Morten Schuldt-Jensen

siden juni 2010

dirigent af Københavns Bachkor (www.bachkoret.dk) jævnlig projekter med det professionelle “Øresunds barokensemble” i historisk opførelsespraksis

siden september 2010

Dirigent for SymfUni, symfoniorkestret ved Københavns Universitet (www.symfuni.dk)

august 2012

første mesterkursus i eget regi i kordirektion og ensemblesang i Husum

oktober 2012

kunstnerisk leder af efterårsprojektet af ”Landesjugendchor Baden-Württemberg” (www.landesjugendchor.de), program ”Mennesket og himlen”

marts 2013

korstævne i Kor72 – regi med tema ”Tysk romantik”

august 2013

Mesterkurs for kordirektion og ensemblesang i Neustadt (Weinstraße)

oktober 2013

Geninvitation til kunstnerisk ledelse af efterårsprojektet af ”Landesjugendchores Baden-Württemberg”, program ”Leg og alvor”

oktober 2013 – juli 2015

timelærer for kor- og ensembleledelse ved Musikhochschule Hannover

januar 2014

weekendkursus i kordirektion i København

siden april 2014 

indstuderinger som korsyngemester ved DR i Københavns

august 2014

Mesterkursus for kordirektion og korsang i Wernigerode

siden oktober 2014

underviser ved Dansk Amatørmusiks kordirektionskurser (avancerede elever)

august 2015 

Mesterkursus for kordirektion og korsang i Bonlanden

fra august 2015

kunstnerisk ledelse af korlederseminariet af Sydtyrols korforening

siden august 2015

lærer i kordirektion ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (København)

detaljeret tabellarisk CV